„Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a upřímnost ve slovech i v dohodách.“

Marcus Tullius Cicero

 

Úvod

Rychlé, odborné a spravedlivé řešení Vašeho sporu.

Rozhodčí řízení (někdy též arbitráž) je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako náhrada civilního procesu při řešení majetkových sporů.
 
Rozhodčí řízení je jednoinstanční a neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody.

Chcete-li rozhodování o případném budoucím sporu (vyjma spotřebitelských smluv) svěřit rozhodci, zapracujte do své smluvní dokumentace rozhodčí doložku.

Chcete-li, aby o již vzniklém sporu (vyjma sporů ze spotřebitelských smlouv) rozhodl rozhodce, uzavřete rozhodčí smlouvu.

Chcete-li rozhodování o případném budoucím sporu ze spotřebitelské smlouvy svěřit rozhodci, uzavřete rozhodčí smlouvu o rozhodování sporu ze spotřebitelské smlouvy.

Potřebujete-li se zapracováním rozhodčí doložky či uzavřením rozhodčí smlouvy poradit, kontaktujte nás, ochotně Vám poradíme a zkonzultujeme s Vámi její znění.

www.arbitraze.euwww.knapik.czwww.arbitraze.info