„Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a upřímnost ve slovech i v dohodách.“

Marcus Tullius Cicero

 

Řády a dokumenty

Řády a dokumenty

Rozhodce v souvislosti se svou činností vydává tyto dokumenty upravující průběh rozhodčího řízení, který je pro účastníky obecným vodítkem, jak bude v rozhodčím řízení postupováno a jakým způsobem bude určena výše nákladů rozhodčího řízení. Je-li vedení řízení a/či způsob výpočtu nákladů rozhodčího rozhodčí obsažen v samotné rozhodčí doložce či smlouvě, má taková úprava přednost.

Jednací řád

Jednací řád rozhodčího řízení (aktuální znění)

Poplatkový řád

Poplatkový řád rozhodčího řízení (aktuální znění)